ร่วมเป็นผู้ให้

  • สนับสนุนกลุ่มเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี และได้รับผลกระทบจากเอดส์
  • สนับสนุนกลุ่มเด็กพิการที่ด้อยโอกาสในชีวิต
  • สนับสนุนผู้สูงอายุที่ยากไร้ ซึ่งถูกครอบครัวและสังคมทอดทิ้ง

พิมพ์ อีเมล

  • 10615645 826939574017998 892601561137848295 N 600x399
  • 18954631 1390253741055063 1264740795511425789 O
  • 810230
  • DSC01018
  • DSC0548 E1404877943387