ร่วมบริจาค


11802 750x420

  • โครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์แบบประคับประคอง
  • โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี / เอดส์
  • โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์
  • โครงการมอบอุปกรณ์สำหรับผู้พิการโครงการมอบข้าวสารต่อชีวิต
  • โครงการสำนึกบุญคุณผู้สูงวัย
  • โครงการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
  • โครงการมอบนม และอาหารเสริมผู้สูงวัย


ท่านสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือได้ดังนี้

1. การโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี “มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย”  

krungsri ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาลาดกระบัง ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี  264-1-50310-9
kasikorn ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดกระบัง ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี  036-2-52951-6
bkbank ธนาคารกรุงเทพ สาขาลาดกระบัง ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี  163-541130-7
scb ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาลาดกระบัง ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี  146-250431-1

2. สั่งจ่ายเช็คในนาม มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย

** ในกรณีโอนเงินผ่านธนาคาร  ผู้บริจาคกรุณาส่งแฟกซ์ใบโอนเงินหรือภาพถ่ายที่ชัดเจน พร้อมระบุชื่อและที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน มาที่  
มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย 81/3 ถนนหลวงแพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร : 0 2360 7854 , 08 7697 0110 แฟ็กซ์ : 0 2360 7847  IDLine : 08 7697 0110
ทางมูลนิธิฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน เพื่อนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้


หรือท่านสามารถแจ้งการการโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ได้ >>> แจ้งโอนเงินบริจาค คลิกที่นี่  <<<


หลังจากที่ท่านบริจาคสมทบทุนโครงการแล้ว ทางมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย จะติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการ
หากท่านไม่ได้รับการติดต่อ ขอความกรุณาแจ้งกลับมายัง

ฝ่ายระดมทุน  
คุณมณฑา , คุณปาลิดา  
โทร : 02-3607854
มือถือ : 087-6970110 พิมพ์ อีเมล