ข่าวสาร

ทอล์คโชว์ การกุศลโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตตฺโต

ทอล์คโชว์ การกุศลโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตตฺโต
บรรยายเรื่อง ความสุขในวัยเกษียณของผู้สูงอายุยุค 4.0
เพื่อ ระดมทุน สร้างห้องพระและห้องสมุดธรรมะภายในบ้านผู้สูงอายุราชสีมา
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 8.30 - 11.00น.
ณ ห้องประชุมวังน้ำเขียว บ้านผู้สูงอายุราชสีมา


พิมพ์ อีเมล

ผู้บริหารและพนักงานบริษัท นิปปอน เพ้นต์ จำกัด ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อใช้ในงานของมูลนิธิฯ

S 7487645

ผู้บริหารและพนักงานบริษัท นิปปอน เพ้นต์ จำกัด
ได้มาร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อใช้ในงานของมูลนิธิฯโดยจนท.ฝ่ายระดมทุนได้ให้การต้อนรับและแนะนำสถานที่


S  7487645

S 7487645

S  7487646

S 7487646

S  7487647

S 7487647

S  7487648

S 7487648

S  7487649

S 7487649

พิมพ์ อีเมล

โครงการ “สวนธรรมชาติบำบัด ปลูกพืชผักกินได้” บ้านผู้สูงอายุราชสีมา ( Healing Garden At Home For The Aged Ratchasima )

โครงการ “สวนธรรมชาติบำบัด ปลูกพืชผักกินได้” บ้านผู้สูงอายุราชสีมา

( Healing GardenAt Home For The Aged Ratchasima )

Untitled 2 

 

หลักการและเหตุผล

ด้วยคณะนักบวชคามิลเลียน ผ่านทางสมาชิกของคณะได้เข้ามาในประเทศไทย ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2495 ให้การดูแลด้านสุขภาพอามัยของผู้ป่วย ผู้สูงอายุและคนยากจน ภายใต้การจดทะเบียนเป็น “มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย”เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ทะเบียนเลขที่ 0089 มีหน่วยงานหลักรวมทั้งสิ้น 12 แห่ง เช่น โรงพยาบาล บ้านผู้สูงอายุ ศูนย์ผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้าย ศูนย์อบรมเยาวชนชาวเขา ศูนย์อบรมเด็กและพัฒนาเด็กพิการ และศูนย์อบรมสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกของคณะ เป็นต้น และในปี พ.ศ. 2555 คณะนักบวชคามิลเลียนได้ขยายงานเข้าสู่ภาคอีสาน ศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา ตามคำเชิญของมุขนายกยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขแห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา ด้วยเหตุผลที่สำคัญว่า เชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพในการบริหารงานด้านสุขภาพอนามัยของผู้ป่วย

บ้านผู้สูงอายุราชสีมา

บ้านผู้สูงอายุราชสีมา เป็นความร่วมมือระหว่างสังฆมณฑลนครราชสีมา และ มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย ได้ร่วมบุกเบิกงานอภิบาลด้านผู้สูงอายุ โดยการก่อสร้างบ้านผู้สูงอายุ ขนาด 150 เตียง บนพื้นที่ก่อสร้าง 13,000 ตารางเมตร เพื่อให้บริการแบบครบวงจรแต่อยู่ในราคาที่ย่อมเยาว์ ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับจำนวนผู้สูงอายุที่มีมากขึ้นทุกวันในสังคมไทย บ้านผู้สูงอายุราชสีมา เปิดบริการตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ให้บริการผู้สูงอายุโดยทีมสุขภาพ เช่นพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลและนักกายภาพ ที่มีความรู้ความชำนาญ

ด้านการดูแล และการฟื้นฟูผู้สูงอายุ นอกจากนั้นการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้สูงอายุ เราได้ดูแลแบบองค์รวม คือ กาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ภายในบ้านผู้สูงอายุ ให้การบริการ 2 รูปแบบ คือ 1. ผู้สูงอายุที่พักประจำ 2. ผู้สูงอายุแบบรายวัน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความ สามารถและมีประสบการณ์เฉพาะทาง ในการดูแลให้ความช่วยเหลือตามความต้องการ ของแต่ละบุคคล นอกจากนั้นบ้านผู้สูงอายุราชสีมายังมีโครงการ“เยี่ยมด้วยใจ เสริมสายใยสู่ชุมชน” ( HOME CARE PROJECT ) เพื่อออกเยี่ยมชุมชน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อรองรับ การเข้าสู่สังคมแห่งผู้สูงอายุในอนาคต และตามแนวทางการดำเนินงานของ มูลนิธิคณะ นักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย โดยบ้านผู้สูงายุราชสีมา มุ่งมั่นตามเจตตารมณ์ในงานอภิบาล ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนยากจน นอกจากนี้บ้านผู้สูงอายุราชสีมา บริหารงานโดยคณะนักบวช คามิลเลียน พร้อมที่จะอภิบาลงานด้านสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ จึงได้จัด โครงการ “สวนธรรมชาติบำบัด ปลูกพืชผักกินได้” บ้านผู้สูงอายุราชสีมา ( Healing Garden At Home For The Aged Ratchasima ) ขึ้น เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านผู้สูงอายุราชสีมาและคนในชุมชนบริเวณโดยรอบ บ้านผู้สูงอายุราชสีมา และยินดีรับอาสาสมัครโดยให้มีกิจกรรมทำร่วมกัน ภายในสวนดังกล่าวมีการทำเกษตรกรรมพืชผักสวนครัวบ่อเลี้ยงปลา และสวนสุขภาพบำบัด ซึ่งจะเป็นแหล่งพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ และจะเป็นสถานที่สร้างแรงบันดาลใจและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสำหรับผู้สูงอายุ ญาติผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไป ให้มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองได้สร้างสรรค์ ภายใน “สวนธรรมชาติบำบัด ปลูกพืชผักกินได้” ใช้พื้นที่ 4 ไร่ ภายในบ้านผู้สูงอายุราชสีมา นอกจากนั้นการออกแบบสวนดังกล่าว คำนึงถึงประโยชน์เพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ มีถนนพื้นปูนทางเรียบสำหรับผู้สูงอายุ กว้างขนาด 1.50 เมตร เพื่อให้ใช้ได้ทั้งผู้สูงอายุที่ใช้ไม้เท้าช่วยเดินและรถเข็นรอบบ่อเลี้ยงปลา ที่มีน้ำพุพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มการให้ออกซิเจน นอกจากนั้นยังมีศาลาพักผ่อน จำนวน 2 หลัง ลานทำกิจกรรมศิลปะกลางแจ้ง แปลงปลูกผักแบบสูง อาคารการเรียนรู้ศิลปะจากนักกิจกรรมบำบัดด้วยศิลปะ ภายในอาคารหลังนี้ยังมี ร้านกาแฟให้บริการ และเป็นที่จัดแสดงผลงานศิลปะของผู้สูงอายุ มีห้องน้ำขนาดกว้างสำหรับให้ผู้สูงอายุได้ใช้บริการ ภายใน สวนแห่งนี้จะเป็นสวนธรรมชาติอย่างแท้จริง เพราะใช้พลังงานสะอาด 100 เปอร์เซ็นต์ ที่ผลิตใช้ในสวน ในส่วนของพื้นที่การทำเกษตรกรรม สถาปนิกผู้ออกแบบได้ออกแบบจัดวางต้นไม้แปลงผัก เช่น มะนาว ลำไย แก้วมังกร มะละกอ มะม่วง มะขามหวาน ผักออแกนิคไร้สารพิษ ผักที่ใช้ในครัว เช่น ผักชี คะน้า กวางตุ้ง มะกรูด เป็นต้น และใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ กับผู้ที่เข้ามาใช้ภายในสวนแห่งนี้มากที่สุด และเหมาะสมแก่การทำกิจกรรมของคนในทุกช่วงวัย

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีงามของผู้สูงอายุ
เพื่อให้ผู้สูงอายุปรับแนวคิดจากการเพิ่มระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่ เป็นการมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพ
เพื่อให้มีกิจกรรมระหว่างญาติของผู้สูงอายุกับผู้สูงอายุ เช่น เดินชมสวน
เพื่อการให้พื้นที่สำหรับอาสาสมัครและคนในชุมชนได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆกับบ้านผู้สูง อายุราชสีมาและเพื่อพัฒนาทักษะผู้สูงอายุ

Screen Shot 2561 01 25 at 16.10.04

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้สูงอายุ ญาติผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ บ้านผู้สูงอายุราชสีมา
คนในชุมชนบริเวณโดยรอบ บ้านผู้สูงอายุราชสีมา
อาสาสมัคร เข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ
พื้นที่การดำเนินงาน

ภายในบ้านผู้สูงอายุราชสีมา ที่มีขนาด 18 ไร่ แบ่งพื้นที่ขนาด 4 ไร่ เพื่อจัดทำโครงการ “สวนธรรมชาติบำบัด ปลูกพืชผักกินได้”

ระยะเวลาการดำเนินงาน

1 ปี เริ่ม มกราคม ค.ศ. 2018 – ธันวาคม ค.ศ. 2018

วิธีการดำเนินงาน

รายการ ปี 2017 ปี 2018
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
ช่วงที่ 1          
1. คณะผู้บริหารวางแผนการก่อสร้าง สวนบำบัด และการทำเกษตรกรรม          
2. สถาปนิก ออกแบบ วัดขนาด สวนให้ตรงกับวัตถุประสงค์การก่อสร้าง          
ช่วงที่ 2          
1. ทีมผู้รับเหมา เข้าปรับเกลี่ยหน้าดิน และเริ่มขุดบ่อเลี้ยงปลา          
2. สร้างสะพานข้ามบ่อเลี้ยงปลา          
ช่วงที่ 3          
1. สร้างถนนพื้นปูน กว้าง 1.50 เมตร รอบบ่อเลี้ยงบ่อ สำหรับผู้สูงอายุ          
2. สร้างอาคารเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเกษตรและเคมีภัณฑ์          
3. สร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำ          
ช่วงที่ 4          
1. สร้างอาคารการเรียนรู้ศิลปะจากนักกิจกรรมบำบัดด้วยศิลปะ และติดตั้งศาลาพักผ่อน          
2. สร้างแปลงปลูกผัก          
3. ติดตั้งเสาโซล่าเซลล์ รอบบ่อเลี้ยงปลาข้างถนนพื้นปูน          
4. ปลูกต้นไม้กินได้และผักตามแบบแปลง          

 

รายการ ปี 2018
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ช่วงที่ 5                  
1. เก็บรายละเอียดของสวน                  
2. เริ่มจ้าง เจ้าหน้าที่ดูแลสวนและผู้ฝึกสอนศิลปะบำบัด                  
3. จัดเตรียมอุปกรณ์การเกษตรและเครื่องมือต่างๆ                  
4. ทำกิจกรรมภายในสวนของผู้สูงอายุ ญาติและเจ้าหน้าที่                  
ช่วงที่ 6                  
1. ประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน ตลอดโครงการ 1 ปี                  
2. สอบถามความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม                  
3. ประเมินผลการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักสวนครัวในการประกอบอาหาร                  
4. ประชุมสรุปงาน                  

งบประมาณการดำเนินการ

งบประมาณที่ใช้ดำเนินการไปแล้ว

ลำดับ รายการ ราคา หมายเหตุ
1. ปรับหน้าดินและขุดบ่อน้ำ 160,000.-  
2. รั้วหนามและรั้วต้นไม้ 80,000.-  
3. ระบบท่อระบายน้ำ 40,000.-  
4. ก่อสร้างสะพาน 75,000.-  
5. ระบบน้ำพุพลังงานแสงอาทิตย์ 130,000.-  
6. ทางเดินปูน ขนาด 1.50 เมตร รอบบ่อเลี้ยงปลา 240,000.-  
รวมเป็นเงิน (เจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 725,000 บาท  

คาดการณ์ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการต่อให้เสร็จสมบูรณ์ รวมเป็นเงิน 1,994,000 บาท

( หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน ) 

ลำดับ รายการ ราคา หมายเหตุ
1. ค่าต้นไม้ พืชผัก หญ้าในสนาม เตาอบทำกิจกรรม 200,000 บาท  
2. ค่าศาลาพักผ่อน จำนวน 2 หลัง 300,000 บาท หลังละ 150,000 บาท
3. ค่าติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 20 ตัว รอบบริเวณทางเดิน 260,000 บาท ตัวละ 13,000 บาท
4. ค่าถังเก็บน้ำ จำนวน 2 แท็งค์ พร้อมอุปกรณ์ท่อและ             เครื่องปั้มน้ำ 140,000 บาท ชุดละ 70,000 บาท
5. ค่าก่อสร้างอาคารทำกิจกรรมศิลปะบำบัด ขนาด 36 ตรม. พร้อมอุปกรณ์ Coffee shop 350,000 บาท  
6. ค่าก่อสร้างอาคาร ขนาด 80 ตรม. สำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตรและเคมีภัณฑ์ 250,000 บาท  
7.

ค่าจ้างบุคลากร จำนวน 2 ตำแหน่ง

1.)เจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนงานศิลปะบำบัด

เงินเดือน 23,000 บาท คูณ 13 เดือน

2.)เจ้าหน้าที่ดูแลสวน

เงินเดือน 15,000 บาท คูณ 13 เดือน

299,000 บาท

195,000 บาท

ค่าจ้างเฉพาะปีแรก

ค่าจ้างเฉพาะปีแรก

รวมเป็นเงิน ( หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน ) 1,994,000 บาท  

การประเมินผล

กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และนำผลมาใช้ในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ จากความหมายดังกล่าว

1) การประเมินโครงการเป็นกระบวนการ ที่จัดทำขึ้นมาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลความจริงที่เชื่อถือได้

2) การประเมินโครงการจุดประสงค์ ที่สำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของโครงการ

จุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการ

1) เพื่อการหาข้อมูลต่างๆนำมาใช้ในการวางแผนโครงการ

2) เพื่อหาข้อมูลต่างๆนำมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการ

3) เพื่อหาข้อมูลที่แสดงถึงผลสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการ

4) เพื่อหาข้อมูลต่างๆที่แสดงให้เห็นประสิทธิภาพของโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

คาดว่าจะมีผู้ได้ประโยชน์จากการเข้าใช้สวนในโครงการ 250 คน แบ่งเป็น ผู้สูงอายุ 100 คน ญาติผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ 100 คน อาสาสมัครและคนในชุมชนบริเวณโดยรอบอีก 50 คน รวมเป็น 250 คน เป้าหมายที่ตั้งไว้และคาดว่าจะได้รับเงินจากผู้สนับสนุนในการจัดโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,994,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยยังไม่หักค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านผู้สูงอายุราชสีมาและ คนในชุมชนบริเวณโดยรอบ ให้มีกิจกรรมทำร่วมกัน ภายในสวนดังกล่าวมีการทำเกษตรกรรมพืชผักสวนครัวบ่อเลี้ยงปลา และสวนสุขภาพบำบัด ซึ่งจะเป็นแหล่งพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ และจะเป็นสถานที่สร้างแรงบันดาลใจและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสำหรับผู้สูงอายุและเด็ก ให้มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองได้สร้างสรรค์ ภายในโครงการ “สวนธรรมชาติบำบัด ปลูกพืชผักกินได้”( Healing Garden At Home For The Aged Ratchasima )

 


บาทหลวงโจวันนี กอนตาริน

อธิการนักบวชคามิลเลียน บ้านผู้สูงอายุราชสีมา

(ผู้อำนวยการจัดหาทุน)

ผู้ประสานงานโครงการ ฝ่ายจัดหาทุน

โทร. 02-360 7854, 087-697 0110

 

 

 

พิมพ์ อีเมล