ติดต่อเรา


logo

มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย ฝ่ายระดมทุน-สมทบทุน

ที่อยู่: 81/3 ถ.หลวงแพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์: 0-2360-7847 โทรสาร: 0-2360-7847

พิมพ์ อีเมล